نمایش دادن همه 5 نتیجه

سرویس26 پارچه ویکتوریا قالب first

954,000 تومان
مناسب برای 6 نفر قالب کنگره طرح ویکتوریا انواع ظروف شامل: 6 عدد بشقاب تخت سایز 250mm 6 عدد بشقاب گود سایز 225mm 6 عدد پیش دستی سایز 195mm 6 عدد کاسه ماست خوری سایز 120mm 1 عدد کاسه سالاد خوری سایز 245mm 1 عدد دیس بیضی سایز 345mm

سرویس 26 پارچه هلن قالب first

843,000 تومان
مناسب برای 6 نفر قالب کنگره طرح هلن انواع ظروف شامل: 6 عدد بشقاب تخت سایز 250mm 6 عدد بشقاب گود سایز 225mm 6 عدد پیش دستی سایز 195mm 6 عدد کاسه ماست خوری سایز 120mm 1 عدد کاسه سالاد خوری سایز 245mm 1 عدد دیس بیضی سایز 345mm

سرویس 26 پارچه سفید قالب first

800,000 تومان
مناسب برای 6 نفر قالب کنگره سفید انواع ظروف شامل: 6 عدد بشقاب تخت سایز 250mm 6 عدد بشقاب گود سایز 225mm 6 عدد پیش دستی سایز 195mm 6 عدد کاسه ماست خوری سایز 120mm 1 عدد کاسه سالاد خوری سایز 245mm 1 عدد دیس بیضی سایز 345mm

سرویس 26 پارچه هلنا قالب first

954,000 تومان
مناسب برای 6 نفر قالب کنگره طرح هلنا انواع ظروف شامل: 6 عدد بشقاب تخت سایز 250mm 6 عدد بشقاب گود سایز 225mm 6 عدد پیش دستی سایز 195mm 6 عدد کاسه ماست خوری سایز 120mm 1 عدد کاسه سالاد خوری سایز 245mm 1 عدد دیس بیضی سایز 345mm

سرویس 26 پارچه سارینا قالب first

843,000 تومان
مناسب برای 6 نفر قالب کنگره طرح سارینا انواع ظروف شامل: 6 عدد بشقاب تخت سایز 250mm 6 عدد بشقاب گود سایز 225mm 6 عدد پیش دستی سایز 195mm 6 عدد کاسه ماست خوری سایز 120mm 1 عدد کاسه سالاد خوری سایز 245mm 1 عدد دیس بیضی سایز 345mm